Holistic

 

 

BodyMind & Beyond är stolt återförsäljare för Holistics alla produkter !

 

Deras kloka värderingar ställer vi upp på !

 

 

Holistic är ett helsvenskt kunskapsföretag och grossistföretag som utvecklar och säljer kosttillskott samt tillhandahåller ekologisk raw food av hög kvalitet. I och med samarbetet erbjuder vi hela Holistics sortiment i vår webbshop:

 

www.bodymind.vitamera.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behöver Du hjälp att välja tillskott ? Kontakta mig !

 

 

Holistic växer snabbt, och har i dag runt 60 olika kosttillskott. De utvecklar de flesta kosttillskotten själva, de skapas utifrån deras egna recept. Tyngdpunkten på kosttillskotten ligger på matsmältning, tarmsystem, immunsystem och detox.

 

 

Holistics filosofi

 

Holistic vill verka för att förbättra hälsotillståndet genom ökad förståelse för orsakerna till sjukdom, hur de kan undvikas eller elimineras, samt informera om livsstilens och kostens betydelse för hälsa och välbefinnande.

 

Holistics målsättning är att hjälpa människor att utvecklas både hälsomässigt, personligt och andligt. Genom kunskap om hur du kan återställa balansen i din kropp och i energiflödet, mår du bra både till kropp och själ.

 

Holistic vill verka för en friskare värld genom ökad förståelse för orsakerna till sjukdom och hur de kan undvikas eller elimineras, samt informera om livsstilens och kostens betydelse för hälsa och välbefinnande.

 

Holistic vill också verka för att överbrygga klyftan mellan skolmedicin och alternativmedicin genom förståelse för det goda i båda systemen och förena dessa.

 

 

 

Välkommen med Din order !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer på www.holistic.se

Copyright © All Rights Reserved